Verbum grundades 1911 och är det ledande mediaföretaget riktat till den kyrkliga organisations-marknaden i Sverige. Verbum utvecklar och marknadsför media- och kommunikationsprodukter (böcker, tidningar, och digitala tjänster) inom tros- och livsfrågor samt kyrklig administration. Verbum utvecklar även media- och kommunikationsprodukter på uppdrag av kyrkliga organisationer.

Våra böcker

Verbums bokutgivning utgörs i grunden av biblar och psalmböcker, Svenska kyrkans matrikel, Dagboken, övriga handböcker relaterade till gudstjänst samt småtryck. Utöver detta ger vi varje år en rad nya titlar inom teologi, pastoralteologi, undervisnings- och metodböcker, samt allmänlitteratur till barn och vuxna.

Våra tidningar

Vi ger ut tidningarna Kyrkans Tidning samt Sändaren. Kyrkans Tidning är riktad till anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Tidningen kommer ut i tryckt form en gång per vecka och kompletteras av kyrkanstidning.se där man följer de kyrkliga nyheterna dygnet runt. Sändaren är en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition som kommer ut en gång i veckan.

Läs mer

Våra radband

Verbum äger exklusiva rättigheter till Martin Lönnebos radband Frälsarkransen i världen. Radbandets popularitet har ökat stadigt sedan lanseringen för 21 år sedan, och idag finns det i flera utföranden samt kompletteras av en samling kringmaterial och litteratur. Frälsarkransen besitter stora pedagogiska värden och har bl a blivit ett mycket populärt konfirmationsmaterial.

Läs mer

Våra produktionstjänster

Verbum erbjuder uppskattade produktionstjänster för församlingstidningar och liknande kommunikation. Vi erbjuder en flexibel modell där kunden själv väljer hur mycket hjälp man önskar. Kunderna styr utformning och innehåll och köper sedan i varierande grad till kompletterande innehåll, layout, redigering, tryck och distribution från oss.

Våra digitala tjänster

Verbum arbetar långsiktigt med att digitalisera delar av sin traditionella utgivning och ta fram nya unika tjänster till våra kundgrupper. Arbetet sker långsiktigt med ett experimentellt anslag i syfte att söka staka ut vägen för Verbum in i framtidens medievärld. Verbums digitala tjänster samlas under namnet Verbum Novum. Utöver denna tjänsteportfölj finns även tidningssiterna kyrkanstidning.se och sändaren.se.

Kungsholmstorg 5
Stockholm
08-743 65 00
info@verbum.se